sh

Our Team

1.ANSH KASHYAP BUNDELKHAND

2. AKSHAY VS JAHAR SINGH (JHANSI)

3. ALANKRAT KHARE (BUNDELKHAND)

4. IRFAN KHAN PATHAN( MAHOBA)

5. KAUSHAL PATKAR (MAHOBA)

6. DHEERAJ SINGH (MUMBAI)

7. ASHOK SOLANKI (MUMBAI)

8.ISHIKA VS ANSHU VISWAKARMA (BHARUA)

9. KESHAV V/S VIKARM SINGH (BHARUA SUMERPUR)

10 SHOBHRAJ GUPTA

11. AKANSHA SHUKLA (SRINAGAR)

12. NANU VS ZUBAIR AHMAD (MAHOBA)

13. ISRAEEL QURESHI (MAHOBA)

14. PRAMOD SINGH (ATARRA)

15. KAUSHLENDRA OJHA (BUNDELKHAND)

16. DILEEP RAJPOOT(JARAULI – CHARKHARI)

17. ISRAR PATHAN (MAHOBA)

18. SUNIL RICHHARIYA (SRINAGAR)